Guangming Online> Editor’s Pick

Scenery of Fuyuan City in China's Heilongjiang

Aerial photo taken on Jan. 12, 2021 shows the scenery of Heixiazi, a Sino-Russian border island, in Fuyuan City, northeast China's Heilongjiang Province. (Xinhua/Zhang Tao)

[ Editor: WPY ]